NHẬN SỰ LÀM VIỆC TẠI BVTY

 

H và tên

Hc vị

Chc vụ

Đa ch liên hệ

 

Võ Tấn Đại

 

Tiến sỹ

 

- Trưởng BVTY

- Trưởng BM TYLS

 

dai.votan@hcmuaf.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thu Năm

 

Thạc sỹ

 

- P. trưởng BVTY

- Quản lý phòng XN

 

nam.nguyenthithu@hcmuaf.edu.vn

 

Bùi Ngọc Thúy Linh

 

Thạc sỹ

 

Quản lý phòng khám điều trị thú cưng

 

buingocthuylinh74@yahoo.com

       

 

Nguyễn Thị Kim Tuyền

 

BSTY

 

Khám và điều trị

 

tuyen_tg79@yahoo.com.vn

 

Nguyễn Phạm Huỳnh

 

Thạc sỹ

 

Phòng xét nghiệm

 

huynhnguyen.000@gmail.com

 

Lê Ngọc Nữ

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

BSTY

 

BSTY

 

Khám và điều trị

 

Phòng xét nghiệm

 

ngocnu061503@gmail.com

 

nguyenthoa0905@gmail.com

    Đặng Văn Minh                   BSTY          Khám và điều trị              vanminhty11@gmail.com

   Vũ Thị Trúc Ly                     Kế toán                                               vutrucly1103@gmail.com

 

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được sự hổ trợ thường xuyên của một số giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y như:

     - PGS. TS. Nguyễn Văn Khanh: Chẩn đoán mô học

     - TS. Nguyễn Văn Phát: Bệnh trên đại gia súc và thú cưng

     - TS. Nguyễn Thị Phước Ninh: Bệnh gia cầm và heo 

     - PGS TS. Nguyễn Tất Toàn: Bệnh trên heo và gia cầm 

     - TS. Nguyễn Đình Quát: Chẩn đoán sinh học phân tử và nuôi cấy tế bào

     - TS. Đỗ Tiến Duy: Chẩn đoán mô học và sinh học phân tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12283
Điều chỉnh lần cuối: 06-07-2017

Địa chỉ liên hệ (28-04-2016)

Nghiên cứu Khoa học (15-09-2013)

Chẩn đoán bằng kỹ thuật PCR (10-09-2013)

Dịch vụ khác (19-08-2013)

Chăm sóc răng miệng (19-08-2013)

Xét nghiệm (19-08-2013)

Phẫu thuật (19-08-2013)

Khám chữa bệnh (19-08-2013)

Tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe (19-08-2013)

Đôi nét về Bệnh viện Thú y (09-08-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bốn chín không

Xem trả lời của bạn !